بر اساس گزارش مشترک برنامه انکشافی ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی، زمین‌لرزه اخیر در ولایت هرات ۲۷۵ هزار تن را تحت تاثیر قرار داده که بیشترین آنان زنان باردار هستند.

در گزارش مشترک این سازمان‌ها که روز چهارشنبه، سوم حوت نشر شده آمده است که این زمین لرزه ۲۱۷ میلیون دالر خسارت فیزیکی مستقیم و ۷۸.۹ میلیون دالر خسارت دیگر به جا مانده است.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۷۵۰۰۰ نفر تحت تاثیر زمین لرزه در ولایت هرات قرار گرفته که از این میان ۱۷۳۵۸ زن باردار، ۱۷۱۴۶ کودک، ۳۹۷۶ خانوار دارای معلولیت شدید، ۳۲۰۷ خانوار سالمند، ۶۸۰۶ خانوار با سرپرست زن، ۳۱۷۶ نفر مبتلا به بیماری های مزمن و ۱۴۷۰۰۰ کودک زیر ۱۸ سال هستند.

به گفته این سازمان‌ها، بیشترین هزینه‌ی این زمین لرزه بر مشاغل تحت رهبری زنان وارد شده است.

بر اساس آمار‌های این سازمان‌ها، در زمین لرزه‌های ۷، ۱۱ و ۱۵ اکتوبر بیش از ۱۵۰۰ تن کشته و بیش از ۲۶۰۰ تن دیگر مجروح شده‌اند که برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده این ولایت به ۴۰۲.۹ میلیون دالر نیاز است.

دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما) نیز با گزارش با نشر گزارشی در باره پیامد‌های مخرب زمین‌لرزه هرات تاکید کرده بود که زنان و کودکان بیشتر آسیب این رویداد طبیعی را متحمل شده که نیاز به حمایت فوری دارند.

ازسوی‌هم افغانستان «خطرناک‌ترین کشور برای مادران» در آسیا خوانده شده که همواره از عدم دسترسی زنان باردار به مراکز صحی، نبود پرسونل صحی و دارو در کشور هشدار داده شده است.

پیش از این نیز صندوق جمعیت ملل متحد با نشر گزارشی تاکید کرده بود که حدود هفت هزار و ۵۰۰ زن باردار تحت تأثیر زمین‌لرزه‌های اخیر در هرات قرار گرفته‌‌اند.