برنامه انکشافی ملل متحد، بانک جهانی، اتحادیه اروپا و بانک توسعه آسیایی یافته های نیازسنجی پس از فاجعه را در ولایت هرات منتشر کردند که نشان می‌دهد 402.9 میلیون دالر  برای خسارات ناشی از زلزله مرگبار هرات نیاز است.

در گزارشی مشترک این سازمان‌ها که روز چهارشنبه، سوم حوت به نشر رسیده است آمده که این گزارش جامع میزان فاجعه را نشان می دهد که تا ۲۱۷ میلیون دالر خسارت فیزیکی مستقیم و ۷۸.۹ میلیون دالر خسارت دیگر به جا مانده است.

 با این حال این ارزیابی نشان می‌دهد که برای رسیدگی به این فاجعه نیاز فوری 402.9 میلیون دلار برای بازسازی زیرساخت های اساسی در این ولایت است.

در گزارش  مشترک این سازمانها آمده است که بخش مسکن که بیشترین آسیب را دیده است، 41 درصد ازبودجه درخواستی (164.4 میلیون دلار) برای بازسازی را به خود اختصاص داده است.

از سوی هم این زمین لرزه به 49 هزار و 578 خانه خسارت وارد کرد که از این تعداد 13 هزار و 516 خانه به طور کامل تخریب شد. آموزش و پرورش دومین بخش آسیب دیده است و در حال حاضر 180000 دانش آموز و 4390 معلم دچار مشکل هستند.

در ادامه گزارش این سازمان ها همچنان آمده است که گفتنیست بخش کشاورزی که منبع بیشترین اشتغال و درآمد در مناطق آسیب‌دیده است، با شکست‌های قابل توجهی مواجه شده است.

گفتنیست که ین ارزیابی شامل 9 منطقه با جمعیتی در حدود 2.2 میلیون نفر است. این نشان می دهد که بیش از 275000 نفر تحت تاثیر قرار گرفته اند. از این میان 17358 زن باردار، 17146 کودک، 3976 خانوار دارای معلولیت شدید، 3207 خانوار سالمند، 6806 خانوار سرپرست زن، 3176 نفر مبتلا به بیماری های مزمن و 147000 کودک زیر 18 سال هستند. ولسوالی های هرات، انجیل و زنده جان بیشترین آسیب را دیده اند و مناطق دورافتاده و اقشار آسیب پذیر بیشترین زیان را متحمل شده اند.

مجموعه زمین لرزه های 7، 11 و 15 اکتبر بیش از 1500 کشته و بیش از 2600 مجروح بر جای گذاشت.