کمیته المپیک به تازگی اعلام کرده است که تاتارستان برای همکاری و آموزش ورزشکاران افغانستان تعهد کرده است.

کمیته المپیک افغانستان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که این سخنان طی سفر  عبدالحق وثیق، رییس کمیته المپیک به  جمهوری تاتارستان مطرح شده است.

بر بنیاد خبرنامه طی این سفر آقای وثیق  با خلیل شیخ الدین اوف قایم، معاون وزارت ورزش و منصور مراد رییس کمیته المپیک این کشور همچنان دیدار کرده است.

در خبرنامه که از سوی کمیته المپیک به نشر رسیده است آمده که طی این دیدار هر دو طرف در مورد همکاری های دو جانبه در بخش ورزش کشور گفتگو کردند.

در همین حال کمیته المپیک کشور به نقل از تاتارستان  گفته‌اند که این کشور آمادگی  آموزش مربیان و ورزشکاران اهل افغانستان را دارند.

در همین حال یک مقام این کشور همچنان تصریح کرده است که کشورش  برای دانش آموزان  بخش ورزشی  افغانستان زمینه آموزش را در آینده نزدیک فراهم می‌کند.