پولیس لندن اعلام کرده جسدی را مشابه به عبدالشکور ایزدی، مظنون حمله کیمیایی به یک زن و دو دخترش رودخانه تیمز پیدا کرده‌اند.

جان ساول، فرمانده ارشد تحقیقات این پرونده روزسه‌شنبه، ۲۰ فبروری با نشر پیامی از پیدا شدن این جسد خبر داده است.

به گفته مقامات او  بر اساس لباس و اموالی که روی بدنش یافت شد مشخص شده که جسد مربوط به پناهجوی افغانستان است.

پیش از نیز پولیس لندن ادعا کرده بود که ایزدی احتمالا به دریا غرق شده و مرده است.

عبدالشکور ایزدی، پناهجوی اهل افغانستان نزدیک به یک ماه پیش با نوعی مواد «خورنده» به یک زن و دو دختر خردسالش در منطقه «کلپم» حنوب لندن حمله کرد.

به گفته مقامات این کشور ایزدی با این زن ۳۱ ساله ارتباط داشته و قبل از حمله تلاش داشته تا او را ببیند.

ازسوی‌هم پولیس لندن برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری این پناهجوی افغان شود تا ۲۰ هزار پوند جایزه تعیین کرده بود.

ایزدی شهروند افغانستان بود و در سال ۲۰۱۶ وارد بریتانیا شده و پیش از این نیز در پرونده تجاوز جنسی محکوم شده بود.