وزارت صحت امارت اسلامی می‌گوید که یک مادر در میدان وردک  چهارگانگی به دنیا آورده است.

وزارت صحت به نقل از مسوولان در شفاخانه ولایتی میدان وردک روز چهار‌شنبه، دوم حوت گزارش داده‌اند که یک مادر در یک ولادت نورمال  در شفاخانه ولایتی میدان وردگ، چهار فرزند به دنیا آورده است.

بر بنیاد گزارش ها این خانم باشنده ولسوالی نرخ این ولایت است.

 در همین حال داکترمحمد زیرک زیرک، رییس صحت عامه میدان وردک به رسانه‌ها گفته است   که وضعیت صحی این خانم و دو نوزادش خوب درحال حاضر خوب است.

در همین حال داکتران این شفاخانه همچنان تصریح کردند که دو نوزاد دیگر این خانم  به مراقبت های بیشتر صحی نیاز دارند و در شفاخانه بستری اند.

گفتنیست که داکتران وضعیت صحی دو کودک بستری را  در حال بهبودی عنوان کرده‌اند.

.