وزارت امور مهاجرین امارت اسلامی اعلام کرده است که بیش از یک هزار مهاجر افغانستان از کشور  ایران پس از اخراج از سوی این کشور دوباره به افغانستان برگشت نمودند.

این وزارت روز دوشنبه، سی‌ام دلو با نشر خبرنامه‌ای گفته است که حدود  یک هزار و 624 تن از مهاجرین  اهل افغانستان  به تاریخ (29 دلو)  به کشور برگشت نمودند.

وزارت امور مهاجرین افزوده است که مهاجرین یاد شده به طور داواطلبانه و اجباری دوباره به کشور برگشتند.

از سوی هم در خبرنامه این وزارت آمده است که مهاجرین تازه برگشت کننده از طریق مرز اسلام قلعه هرات دوباره وارد کشور شدند.

گفتنیست که شماری از مهاجرین  غرض دریافت کمک به دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت جهت کمک معرفی شدند.

وزارت امور مهاجرین درحالی از بازگشت مهاجرین از کشور ایران خبر داده است که اخیرا موج اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور ایران به ویژه پاکستان افزایش یافته است.