رهبر یک فرقه‌ی مذهبی در کنیا که پیروانش را به گرسنگی کشیدن برای ملاقات با عیسی مسیح و رفتن به بهشت تشویق می‌کرد از سوی دادگاهی در شهر مالیندی در کنیا به قتل ۴۲۵نفر متهم شد.

رسانه‌های خارجی گزارش داده‌اند که پل نتنگ مکنزی، رهبر این فرقه مذهبی و ۲۹ تن از همراهانش در پرونده‌ای که به «قتل عام شاکاهولا» شهرت یافته، به قتل نزدیک به ۲۰۰ کودک نیز متهم شده‌اند.

گفته می‌شود که در این پرونده که دادستان‌ها در کنیا آنرا «بدترین فاجعه در جهان مرتبط به یک فرقه» عنوان کرده‌اند، ۴۲۵ نفر به شمول ۱۹۱ کودک با توصیه رهبر فرقه گرسنگی کشیده و از شدت گرسنگی به قتل رسیده‌اند.

پل نتنگ مکنزی، رهبر این فرقه مذهبی سال گذشته به تاریخ ۱۴ اپریل پس از اینکه پلیس جسد نخستین قربانیان را در جنگل شاکاهولا کشف کرد بازداشت شد. از آن زمان تاکنون بیش از پنجاه گور دسته جمعی کشف شده است.

او به پیروانش توصیه می‌کرد که برای رفتن به بهشت و دیدار با عیسی مسیح تا سرحد مرگ گرسنگی بکشند و کسانی که قربانی توصیه‌های او شده بودند عمدتا جان باختند که تعداد آن به ۴۲۵ نفر می‌رسد.

پل نتنگ مکنزی به آزار و اذیت کودکان، جرایم تروریستی و قتل عمد نیز متهم شده بود.