دفتر سازمان ملل متحد(یوناما) در افغانستان ضمن استقبال از اعلام نتایج ۱۰ درصد انتخابات، این نتیجه را یک قدم فراتر به سوی تکمیل پروسۀ انتخابات دانسته از تمام دست‌اندرکاران این روند می‌خواهد تا از اعلام پیش از وقت نتایج بعدی خودداری نمایند.

یوناما با پخش خبرنامه‌یی این نتیجه را یک تصویر فوری دانسته از نامزدان و هواخواهان‌شان می‌خواهد که تا زمان اعلام نتیجۀ نهایی انتخابات از حوصله مندی کار بگیرند.

خامهدر خبرنامه از قول یان کوبیش، فرستادۀ خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان آمده‌است:” تمام دست‌اندرکاران باید تا زمانی‌که نتایج نهایی توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام می‌گردد در نتیجه‌گیری پیش از وقت محتاط باشند تا سبب ایجاد توقعات نادرست نزد مردم نگردد.”

آقای کوبیش هم‌چنان افزوده‌است:” من از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان شان تقاضا دارم تا در زمانی که نتایج حساب می‌گردد از حوصله‌مندی کار بگیرند.”

انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ۹ روز پیش در تاریخ ۱۶ حمل با اشتراک چشم‌گیر مردم برگزار گردید.

گفته می‌شد ۵ درصد نتایج قسمی انتخابات از ۲۰ ولایت کشور روز شنبه۲۳ حمل اعلام گردد، اما کمیسیون مستقل انتخابات بنا بر دلایلی روز یک‌شنبه ۱۰ درصد آرای قسمی را از ۲۶ ولایت کشور اعلام نمود.

نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل هم‌چنان با تاکید از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد تا بر اساس قوانین افغانستان، استقلالیت و صلاحیت شان را در حالی‌که هنوز رسالت مهم شان را به پایان نرسانیده‌اند حفظ نمایند.

قرار است نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان در تاریخ ۴ ثور اعلام و پس از بررسی شکایات انتخاباتی توسط کمیسیون شکایات، نتایج نهایی نیز در تاریخ ۲۴ ثور اعلام گردد.

در صورتی‌که انتخابات به دور دوم کشانیده شود، انتخابات دور دو در تاریخ ۷ جوزای سال جاری برگزار خواهد شد.