US_1504برد هنسم، سرکنسل ایالات متحدۀ پیشین امریکا در هرات از تقلب در انتخابات اظهار نگرانی می‌کند.

این جنرال امریکایی می‌گوید که هرچند مسوولین از گماشتن صدهاهزار ناظر در انتخابات پیش رو سخن می‌گویند اما نگرانی تا هنوز برطرف نشده‌است.

این در حالی‌ست که تنها سه روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان باقی مانده و قرار است روز شنبه ۱۶ حمل برگزار گردد.

اما این نگرانی سرکنسل پیشین امریکا از چگونه‌گی شفافیت انتخابات زمانی اظهار می‌گردد که بیش‌تر افکار روی امنیت انتخابات متمرکز است.

هنسم می‌گوید که نامزدان از همین حالا باید خودرا برای پذیرفتن نتیجۀ انتخابات آماده سازند و تصمیم مردم را بپذیرند.

وی هم‌چنان گفته‌است، توانایی نامزدان ریاست جمهوری زمانی معلوم خواهد شد که نتیجۀ نهایی انتخابات مشخص شود