درخواست بازگشایی مکاتب از زبان مقام ارشد امارت اسلامی؛ شیر محمد عباس استانکزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان می‌گوید ادامه مسدودیت مکاتب یکی از دلایل عمده فاصله گرفتن مردم و برخی از کشورها از امارت اسلامی است.
معاون سیاسی وزارت خارجه اکارت اسلامی این موضوع را به روز پنج‌شنبه، ۱۶ قوس در مراسم فارغ‌التحصیلی شماری از دانشجویان مطرح کرده و گفته است که مکاتب به روی همه شهروندان این کشور باز باشند.
معاون وزارات خارجه امارت اسلامی گفت: «تلاش کنید که دروازه‌های آموزش را به روی همه باز کنید، امروز یگانه مشکل ما که با کشور خود یا همسایه و جهان داریم، بالای آموزش است و امروز اگر کشورها از ما فاصله می‌گیرند، از ما ناراحت می‌شوند یا از ما گله دارند، به‌خاطر همین آموزش است.»
ستانکزی ضمن تاکید بر بازگشایی مکاتب بروی همگان افزوده است که محروم کردن شهروندان افغانستان از حق آموزش، «تجاوز آشکار و ظلم» است.
این مقام امارت اسلامی تاکید کرذه است کع آموزش حق طبیعی افراد است و کسی نمی‌تواند آنرا از مردم بگیرد «این حق هر کس است، حق طبیعی است که خدا و رسول برایش داده است، حقی است که طبیعت و جامعه داده است، چطور می‌شود کسی این حق را بگیرد.»
این مقام امارت اسلامی افزوده است گرفتن حق آموزس «ظلم و تجاوز آشکار» بر مردم افغانستان است.