در ادامه تشدید روند اخراج مهاجرین اهل افغانستان از کشور ایران و پاکستان، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست از بازگشت دست کم دو هزار مهاجر اهل افغانستان طی یک روز به کشور خبر داد.

این وزارت روز ‌پنج‌شنبه،شانزدهم قوس در صفحه ایکس گفته است که  حدود 691 تن مهاجر افغان مقیم پاکستان  به تاریخ 15 قوس ماه جاری به کشور برگشت نمودند.

این وزارت افزوده است که مهاجرین یاد شده ا پس از اخراج از سوی دولت موقت پاکستان ز طریق  مرز سپین بولدک ولایت قندهار   دوباره  به کشور برگشت نمودند.

آمریت سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار همچنان افزوده است که  100 خانواده شامل 577 تن  به گونه اجباری برگشت داده شدند.

به گفته مسوولان آمریت سرحدی سپین بولدک حدود 114 تن محبوسین تازه آزاد شده از زندان‌های پاکستان نیز شامل برگشت کنندگان می‌باشد.

 این درحالی است که وزارت مهاجرین حکومت سرپرست از  بازگشت  882 نفر از مهاجرین اهل افغانستان مقیم ایران خبر داده افزوده است که این تعداد مهاجرین نیز به تاریخ (15 قوس ) دوباره به کشور برگشت داده شدند.

این وزارت تصریح کرده است که این تعداد مهاجرین به صورت اجباری و داواطلبانه  از طریق مرز اسلام قلعه دوباره به کشور برگشتند.

این درحالی است که اخیرا وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت سرپرست  روزانه از بازگشت صدها تن از شهروندان  اهل افغانستان  از کشور  ایران و پاکستان خبر می‌دهد.