اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا )گفته است که آیسلند چهل میلیون کرون به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

این اداره روز پنج‌شنبه، شانزدهم قوس در صفحه ایکس گفته است که کشور ایسلند  حدود 40 میلیون کرون به افغانستان کمک کرده است.

اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا همچنان تصریح کرده است که همزمان با این کمک  کشور آیسلند از سال 2020 تا اکنون کمک‌های این کشور به 175 میلیون کرون به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است.

روز گذشته  اتحادیه اروپا  نیز اعلام کرد که   مبلغ ۲۵ میلیون یورو به صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل (یونیسف)  به مردم افغانستان کمک کرده است.

این کمک ها درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این  کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفته که ۲۹.۲ میلیون تن در افغانستان، در سال روان میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند.