برنامه جهانی غذا اعلام کرده که در کنار بیش از شش میلیون آواره داخلی در افغانستان مهاجران تازه برگشت‌کننده از پاکستان با آینده مبهم روبه رو هستند.

این سازمان روزچهارشنبه، پانزدهم قوس با بشر پیامی در صفحه ایکس از آینده مبهم مهاجران برگشت کننده از پاکستان هشدار داد.

برنامه جهانی غذا تاکید کرده که «آن‌ها [مهاجران] جایی برای رفتن ندارند و نمی دانند که چگونه زمستان را سپری کنند.»

این در حالی است که تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج بیش از ۱.۷ میلیون مهاجر «غیرقانونی» افغانستان از پاکستان با واکنش‌های بین المللی مواجه شده است.

پیش از این نیز سازمان ملل و نهاد‌های حامی حقوق بشر و پناهجویان از وضعیت مهاجران اخراج شده از پاکستان همزمان با فرا رسیدن زمستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

به تازه‌گی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با ابراز نگرانی از وضعیت مهاجران برگشت کننده خواهان توقف اخراج آنان در فصل زمستان شده بود.

در همین حال براساس گزارش‌ها از آغاز روند اخراج مهاجران از پاکستان تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار تن به کشور برگشته‌اند.