روزنامه‌ی گاردین گزارش داده است زنان باردار افغان که در پاکستان گیرمانده اند، در صورت عدم انتقال فوری به بریتانیا، کودکان شان را از دست خواهند داد.

این رسانه‌ی بریتانیایی به تازگی گفته است، زنان افغان همکار دولت بریتانیا که اکنون در حالت بارداری در پاکستان گیرمانده‌اند، اگر به زودی منتقل نشوند، کودکان آنان در خطر جان باختن قرار خواهند گرفت.

بر اساس گزارش، این زنان واجد شرایط انتقال هستند، اما روند انتقال همکاران افغان دولت بریتانیا از پاکستان به کندی پیش می‌رود.

در این گزارش آمده است که زنان باردار در هوتل‌های پاکستان گیرمانده اند و اندک‌ترین دسترسی به داکتر را دارند. از سوی هم، اخراج مهاجران افغان بدون مدرک، از سوی دولت پاکستان، افراد شامل در روند انتقال را نیز نگران ساخته است و آنان نمی‌توانند از هوتل‌ها خارج شوند.

گاردین با یکی از زنان باردار افغان صحبت کرده است که سال قبل یک دختر خود را به دلیل عدم دسترسی به مراقب‌های صحی در پاکستان از دست داده است و اکنون کودک در بطن خود دارد که دارای عوارض پزشکی بالقوه است و  ترس از دست دادن آن را دارد.

این زن افزوده است: «همان تجربه دوباره برای ما اتفاق می افتد. اگر دولت بریتانیا ما را به امنیت می‌رساند، دخترمان هنوز زنده بود. اکنون شک دارم که این نوزاد سالم در اینجا در پاکستان به دنیا بیاید. من می‌دانم که اگر در بریتانیا بودیم، نوزاد ما از این وضعیت درمان می‌شد، اما ما اینجا گیر کرده‌ایم و زندگی‌مان در حالت تعلیق است. این وضعیت به شدت ناراحت کننده است.»

صدف، یکی دیگر از زنانی است که با سفارت بریتانیا در کابل کار کرده است و اکنون در پاکستان بسر می‌برد. صدف که خودش فشار خون دارد، از ترس این که ممکن این مریضی به کودک در بطن اش صدمه وارد نکند، نگران است. او به گاردین گفته که به دلیل ترس بازداشت، بیرون از هوتل محل اقامت‌اش رفته نمی‌تواند و فراهم کردن توصیه‌های داکتر برایش دشوار است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت در پاکستان که مسؤولیت تامین دسترسی پناه‌جویان به مراقبت‌های صحی را دارد، گفته که در ماه‌های اخیر توانایی آنان به مدیریت این مشکل کاهش یافته است.

در گزارش گاردین به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه‌ی بریتانیا آمده است که افراد واجد شرایط انتقال به بریتانیا در پاکستان به خدمات صحی دسترسی دارند.