سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست  با رابرت چترتون دیکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان  دیدار و گفتگو کرده است.

سهیل شاهین روز دوشنبه، سیزدهم قوس در صفحه ایکس  گفته است که طی این دیدار  در مورد موضعات مختلف به ویژه خراج مهاجران اهل افغانستان از کشور پاکستان بحث و گفتگو کرده است.

رییس دفتر سیاسی حکومت سرپرست در ادامه نوشته است که طی این دیدار هر دو طرف در مورد روابط دو جانبه، پروژه‌های اقتصادی  تعامل با جامعه جهانی  نیز بحث و گفتگو  کردند.

از سوی هم  در حاشیه این دیدار آقای شاهین جنگ در کشور فلسطین را نسل کشی عنوان کرده است و خواستار پایان جنگ در این کشور شده است.

این درحالی است که آقای شاهین  در دیدار با این مقام بریتانیایی  همچنان افزوده که خروج نیروهای اسراییلی از نوار غزه احترام و احیای حقوق فلسطین به عنوان یک کشور یگانه راه حل مسامیت‌آمیز این جنگ است.