معاون رییس جمهور ایالت متحده اعلام کرده که کشورش معتهد است تا سه میلیارد دالر به صندوق اقلیم سبز کمک کند.

کامالا هریس، معاون رییس جمهور امریکا این موضوع را در بیست‌وهشتمین کنفرانس سازمان ملل متحد برای تغییرات اقلیمی بیان کرده است.

معاون رییس جمهور امریکا افزوده که این کمک به صندوق مبارزه با اثرات تغییرات اقلیمی به کشورهای در حال توسعه کمک اختصاص خواهد یافت.

او تاکید کرده که این کشور‌ها با استفاده از سرمایه مورد نیازشان برای سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری، انرژی پاک و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت دسترسی پیدا خواهند کرد.

به گفته این مقام ایالت متحده:
«امروز مفتخرم اعلام کنم که ما یک تعهد سه میلیارد دالری جدید به صندوق اقلیم سبز خواهیم داد که به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا به سرمایه مورد نیازشان برای سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری، انرژی پاک و راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت دسترسی پیدا کنند.»

ازسوی هم سازمان ملل متحد گفته که صندوق اقلیم سبز اکنون حدود ۲۵۰ میلیارد دالر کمبود بودجه دارد تا کشورهای در حال توسعه بتوانند تا سال ۲۰۳۰ خود را با گرمایش جهانی سازگار کنند.

گفتنی است که این صندوق علاوه بر حمایت از سازگاری با تغییرات اقلیمی، پروژه‌هایی را نیز برای کمک به کشورها در زمینه تغییر به سمت انرژی پاک تامین مالی می‌کند.

در همین حال صندوق مبارزه با اثرات تغییرات اقلیمی با بیش از بیست میلیارد دالر ذخیره مالی، بزرگترین صندوق بین‌المللی است که به حمایت از اقدامات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است.

کاپ ۲۸ با حضور نزدیک به ۸۵ هزار شرکت‌کننده، بزرگترین نشست اقلیمی سازمان ملل متحد تا به حال است .

این در حالی است که نشست کاپ 27 در شرم الشیخ میزبان ۵۰ هزار نفر، سال قبل از آن در گلاسکو ۲۵ هزار نفر و نخستین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی در برلین، نزدیک به چهار هزار شرکت‌کننده‌ داشته‌است.