به دنبال افزایش برگشت مهاجران از ایران و پاکستان، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده که یک هزار و ۳۰۳ مهاجر افغانستان از ایران برگشته است.

این وزارت روزیکشنبه، دوازدهم قوس با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که این مهاجران از طریق مرز اسلام قلعه وارد کشور شده‌اند.

به گفته این وزارت مهاجران برگشت کننده شامل خانواده‌ها و مجردین است که جهت کمک‌های غذایی و غیرغذایی به دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شده‌اند.

این در حالی است در ماه‌های گذشته اخراج و برگشت مهاجران افغانستان از ایران و پاکستان افزایش و روزانه صد‌ها تن به کشور برگشت می کنند.

پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده بود که بیش از سه هزار مهاجران افغانستان از آغاز هفته جاری به کشور برگشته‌اند.

در همین حال حمزه سلیمانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی در کرمان‌شاه اعلام کرده که ورود مهاجران افغانستان به ۱۶ ولایت ایران از جمله آذربایجان، سیستان‌و بلوچستان و گیلان ممنوع است.


اوتاکید کرده که از آغاز سال ۱۴۰۲ تا اکنون هشت مرحله طرح شناسایی، بازداشت و اخراج اتباع غیرقانونی در ولایت کرمان‌شاه اجرایی شده است.