مولوی حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی از پایین بودن کیفیت آموزش دینی در افغانستان انتقاد کرده و این در حالی است که به گفته‌ی کارشناسان، آموزش رسمی و فعالیت مکاتب در افغانستان تقربیا از کار افتاده است.

سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی که روز گذشته در مراسم فراغت طلبه‌های دارالعلوم امام ابوحنیفه در کابل سخنرانی می‌کرد گفت: «وضعیت مدارس را می‌‌توانیم ببینیم، اما به نظر من آموزش روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.»

وی با نگرانی از این موضوع، از حکومت سرپرست و عالمان دین خواست که در زمینه‌ی تقویت آموزش‌های دینی در کشور اقدامات جدی انجام دهند.

او در حالی از وضعیت آموزش‌های دینی در کشور شکایت می‌کند که به گفته‌ی کارشناسان عرصه‌ی آموزش و پرورش، آموزش رسمی و فعالیت مکاتب در افغانستان تقربیا از کار افتاده است.

پیمان شکیب (مستعار)، استاد دانشگاه که پس ممنوعیت تحصیل دختران به جریان استعفای دسته‌جمعی استادان پیوسته و اکنون در یکی از مکاتب خصوصی کابل تدریس می‌کند به خامه پرس گفت: ضدیت با آموزش‌های رسمی در مکاتب به ویژه ضدیت با آموزش و تحصیل زنان و دختران ضربه‌ی جبران‌ناپذیری بر نظام آموزشی در افغانستان وارد کرده است.

به گفته‌ی او، محدود کردن آموزش برای پسران، تنگ کردن عرصه‌ی آموزش به آموزش‌های دینی سبب می‌شود که نابرابری‌ها در بنیاد‌های جامعه تعمیق شود و فارغان از دسترسی به مهارت‌های لازم محروم شوند.

این در حالی است که پیش از این نیز ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی درباره‌ی وضعیت افغانستان با اشاره به کیفیت آموزش زیر حاکمیت امارت اسلامی، گفته بود که تمرکز این گروه بر آموزش دینی، نه تنها کودکان را از طیف وسیع مهارت‌ها و دانش محروم می‌کند، بلکه می‌تواند باعث بستر رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم شود.

.