حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده‌‌ی ویژه رییس‌جمهور ایران در افغانستان گفته است که ایران یک کشور است و نیاز به سخنگوی بیرونی ندارد.
کاظمی قمی این موضوع را بدون اشاره به مخاطب خاص در شبکه ایکس نوشته است.
اما به‌تازگی اسماعیل خان، فرمانده پیشین جهادی و از رهبران حزب جمعیت اسلامی در یازدهمین نشست امنیتی هرات در شهر دوشنبه تاجکستان گفته که «طالبان حوصله ایران و جهان را سر برده است.»
محمد اسماعیل خان گفته است که نه تنها حوصله ایران که حوصله جهان در قبال امارت اسلامی سر رفته است.
این رهبر جهادی افغانستان همچنان گفته است که جهان با مشاهده سیاست امارت اسلامی و وضعیت این کشور جرات نمی‌کند به حکومت سرپرست افغانستان مشروعیت دهد.
او افزوده است که عواقب مشروعیت حکومت امارت اسلامی سنگین خواهد بود.
گفتنی است که اسماعیل خان تا زمان سقوط جمهوریت پیشین، در ولایت هرات با امارت اسلامی جنگید، با سقوط هرات توسط افراد امارت اسلامی اسیر و چند روز بعد آزاد شد. او در حال حاضر در ایران به سر می‌برد.