بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است که سقف برداشت پول‌های هفتگی از بانک‌های خصوصی از ۵۰ هزار به ۷۰ هزار افغانی افزایش یافته است.

این بانک روز پنج‌شنبه، ۹ قوس در خبرنامه‌ی گفت که دارندگان حساب‌های افغانی انفراد می‌توانند ۷۰ هزار در هفته و مبلغ ۲۵۰ هزار افغانی در طول یک ماه دریافت کنند.

طبق خبرنامه‌ی این بانک، دارندگان حساب‌های دالر انفرادی قادر به برداشت ۱۰۰۰ دالر در هفته و ۳ هزار در یک ماه می‌باشند.

این بانک همچنان تاکید کرده است که مشتریان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی می‌توانند از بانک‌های تجارتی ۵فیصد سپرده‌های خود را برداشت کنند در صورت که مبلغ برداشت ماهانه‌ی آنان از سقف ۱۰۰ هزار دالر آمریکایی بیشتر نشود.

گفتنی است که شهروندان پیش از این می‌توانستند ۵۰ هزار افغانی از سپرده‌های خود را هفته‌ی یک مرتبه برداشت کنند.