اداره ملی استندرد  حکومت سرپرست  اعلام کرده است  که 24  تانکر حامل  تیل بی‌کیفیت از سوی این اداره دوباره به کشور ایران مسترد گردید.

این اداره روزپنج‌شنبه، نهم قوس با نشر  اعلامیه‌ای گفته که این تانکر‌های تیل بی‌کیفیت از طریق «بندر ۷۸ میل ولایت فراه» به ایران بازگرداننده شده است.

اداره ملی استندرد افزوده است که طی دو روز گذتشه 24 تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران باز گرداننده‌اند.

دو روز قبل نیز اداره ملی استندرد امارت اسلامی اعلام کرده بود که 12 تانکر‌های تیل بی‌کیفیت از طریق «بندر ۷۸ میل ولایت فراه» به ایران بازگرداننده شده است

با این حال مسوولان این اداره از  تاجران خواسته است تا از ورود کالا‌های بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کنند در غیر آن با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

گفتنی است که پیش از این نیز صد‌ها تانکر تیل پس از بررسی به دلیل «بی‌کیفیت» بودن آن به ایران مسترد شده است.

 آمار اخیر  ادارهملی استندر نشان  داده که در یک سال گذشته از ورود بیش از ۳ هزار تانکر تیل بی‌کیفیت از ایران  به کشور جلوگیری کرده‌اند..

 این درحالی است که ایران یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به افغانستان است و سالانه هزاران تانکر تیل و مواد نفتی مختلف از این کشور به کشور وارد می شود.

.

..