باشنده‌گان ولسوالی مرغاب ولایت غور از هزینه شخصی خود کار ساخت ۸۰ کیلومتر جاده که هفت متر عرض آن گفته شده و همچنان ساخت یک پل در مرکز این ولسوالی را آغاز کرده اند.

این جاده که ولسوالی مرغاب را به شهر فیروزکوه وصل می کند، هزینه ساخت آن ۱۸ میلیون افغانی گفته شده که از سوی باشنده‌گان ولسوالی مرغاب پرداخت پرداخت می شود.

در همین حال باشنده‌گان ولسوالی مرغاب می‌گویند که به دلیل خرابی این جاده شرایط رفت و آمد برای آنان دشوار بوده و همچنان حوادث ترافیکی هرزگاهی از باشنده‌گان این ولسوالی قربانی گرفته و اموال آنان نیز به دلیل واژگون شدن موترهای باربری از بین می رفت.

آنان می‌افزایند که با تکمیل شدن کار ساخت این سرک برای باشنده‌گان این ولسوالی از لحاظ رفت و آمد سهولت ایجاد خواهد شد.

غور از ولایت‌های کوهستانی و محروم افغانستان است که همزمان با شروع فصل زمستان اکثریت راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های این ولایت به شهر فیروزکوه مرکز این ولایت مسدود می شود.