حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان خواهان گفتگو‌های فوری بین الافغانی شده و تاکید کرده که جامعه جهانی نباید به بدنبال کنار زدن حکومت سرپرست افغانستان از طریق زور باشند.

بر اساس گزارش‌ها حامد کرزی روزسه‌شنبه، هفتم قوس در گفتگو با رسانه «کیودونیوز» جاپان گفته که حکومت سرپرست ضرورت گفتگو را درک می کنند اما برای آغاز این گفتگو‌ها نیاز به آماده‌گی و زمان دارند.

او خواهان گفت‌وگو‌های همه جانبه و بین الافغانی مبنی بر تغییر سیاست‌های حکومت سرپرست شده و تاکید کرده که این گفتگو‌ها باید با حضور همه‌ی گروه‌های قومی و هرچه وزدتر آغاز شود.

همچنین رییس جمهور پیشین کشور با اشاره به اینکه خواهان «فروپاشی یا انشعاب» حکومت در افغانستان نیست تاکید کرده که «ما به اندازه کافی تجربه‌ی آن را در افغانستان داشته‌ایم، ما خواهان بهبود در سیاست هستیم. ما می‌خواهیم که همه‌ی افغان‌ها برای ساختن آینده گرد هم آیند.»

کرزی در بخش از گفتگو‌هایش خواستار اجازه‌ی آموزش دختران شده و گفته که این اقدام می تواند گامی برای تبدیل شدن حکومت سرپرست افغانستان به یک «دولت مشروع و به رسمیت شناختن» شود.

در همین حال او روند ۲۰ ساله‌ی بازسازی و دیموکراسی‌سازی به رهبری ایالت متحده و متحدانش‌ در افغانستان را یک دوره پر از فراز و نشیب دانسته که توافق دوحه، سوء مدیریت دولت وقت افغانستان و کشور‌های حامی آن را دلیل فروپاشی دیموکراسی ذکر کرده است.

او تاکید کرده که « شکست دموکراسی در افغانستان به‌دلیل رد کردن آن از طرف مردم نبود. آن‌ها دموکراسی را پذیرفتند. این یک سوءمدیریت از طرف دولت وقت و جامعه جهانی و حامیان آن بود.»

به باور رییس جمهور پیشین افغانستان دوره بیست حضور ایالت متحده و متحدانش در افغانستان که از سال ۲۰۰۱ پس از فروپاشی حکومت امارت اسلامی در دوره نخست و ایجاد حکومت دیموکراسی در افغانستان آغاز و در سال ۲۰۲۱ خاتمه یافت  را هم دوره دستاورد و هم پر از اشتبا ازسوی مردم و جامعه جهانی دانسته است.

این در حالی است که پیش از این نیز حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور وشماری دیگر از مقامات حکومت پیشین و کشور‌ها خواهان بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و ایجاد و حکومت فراگیر در افغانستان شده بوده‌اند.