در حالی که نگرانی‌هایی جدی در مورد وضعیت بشری در افغانستان ادامه دارد، وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست اعلام کرده است که اتحادیه اروپا مبلغ 142 میلیون یورو به مهاجرین اختصاص داده است.

این وزارت روز سه‌شنبه،هفتم قوس در صفحه ایکس نگاشته است که رافیلا لودیک، سرپرست دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان و هیات همراه‌اش در مقر این وزارت دیدار و گفتگو کردند.

وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست افزوده است که همزمان با این دیدار  اتحادیه اروپا به ارزش 142 میلیون یورو به مهاجرین تازه اخراج شده از ایران و پاکستان اختصاص داده است.

خلیل الرحمان حقانی، سرپرست این وزارت در مورد عودت اجباری مهاجرین از پاکستان، ترکیه و ایران و تعداد آنها وضاحت داد و علاوه کرده است  که کشورهای  میزبان مهاجرین، به خصوص ایران، پاکستان و ترکیه، باید از برخورد نادرست وظبط غیر قانونی دارایی واموال مهاجرین خود داری کنند.

از سوی هم وزارت امور مهاجرین حکومت سرپرست در حاشیه این دیدار  از اتحادیه اروپا خواهان همکاری و مساعدت در تهیه سرپناه، خیمه و مواد خوراکی به عودت کننده هاشد و از حسابدهی و شفافیت امور به ایشان اطمینان داد.

این درحالی است که پیش از این نیز اتحادیه اروپا ۶۱ میلیون یورو را برای تامین نیازهای پناهجویان افغان و سایر افغان هایی که از پاکستان اخراج شده اند اختصاص داده بود.

اخیرا  در حالیکه روزانه هزار افغان از پاکستان اخراج می شوند، همزمان با فرا رسیدن فصل سرما در کشور  بحران بشری در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته است..