شماری از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان از ادامه‌ی کار با این تیم انصراف داده و فدراسیون فوتبال افغانستان را به فساد مالی در بخش‌های مختلف متهم کرده‌اند.

فیصل شایسته و پنج بازیکن دیگر روز سه‌شنبه، دوم عقرب در اعلامیه‌ای گفته‌اند که «ما بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان متاسفیم که این خبر را میدهیم که دیگر حاضر نیستیم در مکانی که آلوده با فساد باشد همکاری کنیم و در تیم ملی بازی کنیم.»

آنان ادعا کرده‌اند که فدراسیون فوتبال افغانستان با استفاده از تیم ملی فوتبال «بزنس» راه‌اندازی کرده و از راه‌های مختلف «پول به جیب می‌زند.»

فیصل شایسته، ذوالفقار نظری، رحمت اکبری، نجم حیدری، امید پوپلزی و عمران حیدری بازیکنانی هستند که تاکنون اعلامیه‌ی حاوی فساد در فدراسیون فوتبال افغانستان را همگانی کرده و از ادامه‌ی کار با تیم ملی انصراف داده‌اند.

طبق ادعای این بازیکنان، اعضای فدراسیون فوتبال از پول تکت های رفت و برگشت بازیکنان تیم ملی به کشورهای مختلف که برای انجام بازی‌ها دعوت می شوند را به جیب میزنند.

اعضای این فدراسیون طبق آنچه که بازیکنان افشا کرده، تصمیم گرفته است تا مکان بازی‌های خانگی تیم ملی را از دوشنبه به عربستان انتقال دهد «تا بتواند پول بیشتری را از عرب‌ها  به دست بیاورد.»

آقای کارگر، دکتر بهرام صدیقی، و اعضای کمیته اجراییه کسانی هستند از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال متهم به فساد شده‌اند.

بازیکنان گفته‌اند که «اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان از تحفه ای ۳۰ هزار دالری عربستان که برای بازیکنان تیم ملی داده بود  نیم پول را بین بازیکنان و نیم دیگر را بین خود ( آقای کارگر، دکتر بهرام صدیقی، و اعضای کمیته اجراییه) تقسیم نمودند.»

فدراسیون فوتبال افغانستان تاکنون در پیوند به ادعای بازیکنان و آنچه که راجع به فساد اعضای این کمیسیون منتشر شده چیزی نگفته است.