اداره انکشافی سازمان ملل متحد UNDP از افتتاح چندین آشپزخانه محلی جهت تهیه غذای گرم برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در هرات خبر داده است.

این اداره ۱۸ اکتوبر «۲۶میزان» در صفحه اکس خود با نشر تصاویر و ویدیو گفته است که در هرات ۱۵ آشپزخانه اجتماعی برای توانمند سازی زنان و سیر کردن گرسنگان ایجاد شده است.

این آشپز خانه ها از ۸ اکتوبر به بیش از ۵ هزار نفر که تحت تاثیر زلزله هرات قرار گرفته اند وعده های غذایی گرم ارایه کرده اند.

این اداره می‌افزاید که این کمک‌ها فقط برای آسیب دیده‌های زلزله بوده که در کنار آن برای تعداد زیاد بانوان زمینه کار فراهم شده است.

این در حال است که برنامه جهانی غذا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که به قربانیان زلزله اخیر هرات کمک غذایی می‌کند اما به گفته این نهاد، برای تامین غذای صدهزار آسیب دیده در هرات به ۱۹ میلیون دالر نیاز فوری دارد.