اداره راه آهن امارت اسلامی قرارداد به‌کارگیری بخش سوم خط آهن خواف-هرات را با کنسرسیوم خط آهن ایران امضا کرد.

اداره راه آهن در مراسمی در کابل سه شنبه ۱۸ میزان قرارداد به‌کارگیری از بخش سوم خط آهن خواف-هرات را با کنسرسیوم خط آهن ایران امضا کرد.

در اعلامیه حکومت سرپرست آمده ملا بخت الرحمن شرافت ریس عمومی راه آهن، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت، عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت و مالداری، مقامات و تجاران ایرانی در این مراسم حضور داشته اند

بر بنیاد این قرارداد، کنسرسیوم خط آهن ایران کارهای انتقال بار از خط آهن خواف-هرات را انجام خواهد داد.

مقامات ایرانی در این قرارداد متعهد شده است که در سال نخست حداقل ۱۰۰ هزار تن کالاها را از این مسیر انتقال بدهد.

با امضای این قرارداد انتقال کالاها توسط بخش سوم خط آهن خواف-هرات از طریق شبکه خط آهن ایران به ترکیه و کشورهای اروپایی انجام خواهد شد.