پولیس ترکیه اعلام کرده است که 16 پناهجوی اهل افغانستان در شهر آماسیایی این کشور بازداشت شدند.

رسانه‌های ترکیه به نقل پولیس این کشور روز دوشنبه، دهم میزان 16 پناهجوی اهل افغانستان که در یک موتر به صورت مخفیانه جا به جا شده بودند از سوی پولیس این کشور بازداشت شدند.

گفتنیست که این پناهجویان اهل افغانستان به شمول راننده موتر توسط پولیس ترکیه در شهر آماسیا این کشور بازداشت شده‌اند.

ترکیه در این اواخر بازداشت پناه‌جویان اهل افغانستان را از شهرهای مختلف آن کشور افزایش داده است.

این درحالی است که پیش از این محمد ارسلاح خروتی، معین مالی و اداری وزارت مهاجرین، حکومت سرپرست در دیدار با جهاد ارگین‌آی، سفیر ترکیه در کابل در ارتباط به مسافرت غیر قانونی افغان‌ها و اخراج آنان از سوی این کشور بحث و گفتگو کرده بودند.

خروتی گفته بود که همزمان با خروج شماری از مهاجرین از ترکیه گروهی دیگری از مهاجرین به طور غیر قانونی وارد این کشور می‌شود و اخراج پناهجویان افغان از این کشور یک  راه حل مناسب نیست.

گفتنی است که ترکیه یکی از مسیرهای اصلی مهاجران افغان برای رسیدن به اروپا است. بیشتر این مهاجران از ایران وارد ترکیه می‌شوند.