وزارت فواید عامه امارت اسلامی می‌گوید که مسیر اصلی شاهراه کابل – جلال‌آباد که در اثر لغزش کوه مسدود شده بود، بروی رفت‌وآمد باز شده است.
این وزارت با نشر خبرنامۀ گفته که شاهراه اصلی کابل جلال آباد ناوقت روز دوشنبه ساعت هفت شام با حضور ملا محمد عیسی سرپرست این وزارت به روی ترافیک باز شده و هر نوع موتر میتواند در این مسیر رفت و آمد کند
وزرات فواید عامه افزوده که این شاهراه بعد از تلاش و کار کارمندان این وزارت و با کمک ماشین آلات به روی ترافیک باز شده است.
شاهراه اصلی کابل – جلال آباد دو هفته پیش به اثر لغزش کوه به روی رفت و آمد موتر ها مسدود شده بود و مسافران تنها از یک مسیر فرعی رفت و آمد داشتند.