وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی اعلام کرده که هیات به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت برای شرکت در سومین نشست مجمع «ترانس هیمالیا» به چین رفته است.

حافظ ضیا احمد، سخنگوی وزارت خارجه امارت اسلامی با نشر پیامی در صحفه ایکس گفته که این هیات به سرپرستی مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه از طرف جمهوری خلق چین برای شرکت در سومین نشست مجمع ترانس هیمالیا در«شی‌ژانگ» دعوت شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی تاکید کرده که در این مجمع همکاری‌های اقتصادی، ارتباط منطقه‌ای و تغییرات اکولوژیکی بین کشورهای اطراف کوه‌های هیمالیا در حال بررسی است.

به گفته این وزارت آقای متقی در حاشیه‌ی این نشست با وزیر خارجه‌ی چین و نمایندگان سایر کشور‌های اشتراک کننده دیدار خواهد کرد.

گفتنی است که سومین نشست «مجمع همکاری بین المللی ترانس همالیا» در روز‌‌های جهارم و پنچم اکتوبر برگزار می شود.

به گفته این وزارت هیئت امارت اسلامی شامل دکتر عبدالعاطف نظری وزیر اقتصاد و شماری دیگر از مقامات است.