همزمان با نشست سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته است تعامل با امارت اسلامی تا اکنون بی‌نتیجه یوده است و اما باید به گفتگو ادامه دهیم.

رزا اوتنبایوا، فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان طی این نشست که نا وقت روز سه‌شنبه،چهارم میزان در شهر نیویارک ایالات متحده امریکا در مقر سازمان ملل متحد برگزار شده بود گفته است در مورد وضعیت کنونی افغانستان به ویژه وضعیت زنان بحث و گفتگو کردند.

با این حال خانم اوتنبایوا طی این نشست گفته است  که امارت اسلامی با صدور بیش از 50 اعلامیه حضور زنان را در جامعه محدود کرده‌اندو این امر باعث شده است تا هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناسند.

از سوی  طی این نشست که با حضور مقامات سازمان ملل و فعالان حقوق زن در ایالات متحده برگزار شود در مورد ممنوعیت آموزش، تحصیل و حق کار زنان و دختران بحص و گفتگو صورت گرفت.

وی افزوده است:”اگرچه حاکمان فعلی بر فراگیر بودن نهادهایشان تاکید دارند، اما به نظر میرسد که فاصله بین مشروعیت آنها و مردم بیشتر میشود. فقدان اعتماد در زمینۀ حقوق، پاسخگویی، نمایندگی و دسترسی به عدالت مانع بسیار مهم در برابر مشروعیت داخلی است. مشروعیت بین المللی، بدون مشروعیت داخلی به دست نمی آید.”

در حاشیه این نشست دبیر کل سازمان مل متحد همچنان در مورد افزایش فقر و تاثیرات خشکسالی بالای مردم افغانستان صحبت کرده و افزود که در حال حاضر شهروندان افغانستان در بحران کم آبی زندگی می‌کنند.

تا اکنون امارت اسلامی در واکنش به سخنان این نشست واکنش نداشته است.