مسئولان امارت اسلامی در ولایت غور می‌گویند که ۱۱ گردشگری خارجی از کشورهای امریکا، بریتانیا، آلمان، نیوزیلند و افریقای جنوبی جهت بازدید از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردش‌گری وارد شهر فیروزکوه مرکز این ولایت شده و قرار است از آثار تاریخی و ساحات گردش‌گری غور دیدن کنند.

مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی در ولایت غور به نقل از گردشگران مدعی شده که آنان از تأمین امنیت سراسری در کشور ابراز خوش‌بینی کرده و می‌گویند که اکنون سهولت‌‌های گردش‌گری از سوی حکومت ا.ا.ا بگونه‌ی درست ایجاد شده و آنان می‌توانند از تمام جاذبه‌های گردش‌گری بازدید کنند.

به گفته این مقام امارت اسلامی، ولایت غور با داشتن آبدات تاریخی و جاذبه‌های گردش‌گری، مکانِ مناسبی برای تمام گردش‌گران داخلی و خارجی بوده و آنان تلاش می‌کنند، تسهیلات خوبی برای گردش‌گران فراهم کنند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور همچنان از افزایشِ آمار گردش‌گران در طی سال‌جاری خبر داده و می‌گوید که از این طریق عواید خوبی نیز به حساب حکومت جمع‌آوری شده‌است.