وزارت مهاجرین وعودت کنندگان امارت اسلامی اعلام کرده که ۴۷۰ مهاجر افغانستان به شمول مهاجران آزاد شده از زندان‌های پاکستان به کشور برگشته‌اند.

این وزارت روزسه‌شنبه، بیست‌وهشتم سنبله با نشر پیامی در صفحه ایکس گفته که این مهاجران از طریق تورخم ۲۶ سنبله وارد کشور شدند.

بر اساس گزارش‌ها در میان مهاجران برگشت کننده ۸۵ تن زندانیان آزاد شده از پاکستان هستند که از طریق سپین بولدک به کشور برگشته‌اند.

 همچنین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از برگشت ۵۵۰ مهاجر افغانستان  به  تاریخ ۲۴ تا ۲۶ سنبله ازپاکستان خبر داده است.

این در حالی است که بازداشت و اخراج پناهجو افغانستان از پاکستان در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

پیش از این نیز وزارت مهاجرین و عودت و کنندگان امارت اسلامی از بازگشت ۶۵۰ مهاجر افغانستان از طریق گذرگاه اسپین بولدک ولایت قندهار خبر داده بود.

ازسوی هم به دنبال بازداشت بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغانستان در اسلام‌آباد جنبش تحفظ پشتون‌ها در واکنش به این اقدام پاکستان نامه به سازمان ملل متحد فرستاد است.

این جنبش آزار و اذیت مهاجران افغانستان در پاکستان را «غیراخلاقی» و «غیراصولی» خوانده و تاکید کرده که جنبش تحفظ پشتون‌ها در راستا خاموش نخواهد ماند.

گفتنی است که مقامات پاکستان علت بازداشت مهاجران افغانستان را نداشتن اسناد قانونی اقامت در این کشور خوانده است.