به تعداد ۲۳۰ دانشجوی دختر و پسر به‌روز پنج‌شنه، ۲۳ سنبله از مرکز علمی “نیل” در بخش زبان عربی و تجوید قران کریم سند فراغت بدست آوردند.

این دانشجویان می‌گویند که درس و تحصیل برای همه انسان‌ها ضروری است.
عایشه سخی‌زاده، استاد در مرکز نیل و همچنان محصل در یکی از دانشگاه‌های افغانستان می‌گوید: “از این که خودم نمی‌توانم در دانشگاه بروم و ادامه تحصیل بدهم نگران استم اما برای دختران که امروز توانستند یک زبان دیگر را بیاموزند و فارغ شوند خوشحال استم.”
او از امارت اسلامی می‌خواهد که مراکز علمی و آموزشی در کشور را باز کند.
احسان الله ابو مصعب، یک تن از اعضای شورای رهبری مرکز نیل در صحبت با خامه پرس گفت که دانشجویان در این مرکز زبان عربی را فرا می‌گیرند و سالانه به تعداد ۲۵۰ دانشجو در رشته زبان عربی از این مرکز فارغ می‌شوند.
او درباره نصاب تعلیمی این مرکز گفت: “نصاب تعلیمی نیل یک نصاب بین‌لمللی است که در جهان تقریبا در سه کشور مصر، ترکیه و افغانستان تدریس می‌شود.
کرشمه صادق، یکی دیگر از این فارغان است. او می‌گوید از این که توانسته در شرایط کنونی که بانوان از درس و دانشگاه محروم اند سند فراغت بگیرد خرسند است.
او می‌افزاید که اگر امارت اسلامی از بانوان حمایت کند و آنها را از تحصیل منع نکند، برنامه‌های زیادی برای ادامه تحصیل‌اش دارد.
احسان‌الله شمس، یکی دیگر از فارغان این دورهٔ زبان عربی از این توانسته زبان خارجی دیگر را بیاموزد، خوشحال است.
او می‌گوید قبل از این زبان انگلیسی را آموخته است و برای سفر به ممالک خارجی و همچنان رفتن کشورهای عربی و رفتن به حج در بخش زبان کدام مشکل ندارد.
احسان‌الله بر اهمیت فراگیری زبان‌های خارجی تاکید کرد و افزود که زبان در همه امور برای افراد کمک می‌کند.
او می‌گوید که مخالف تصمیم امارت اسلامی مبنی بر مسدود کردن دروازه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی به‌روی دختران است.
این دانشجوی زبان عربی از امارت اسلامی خواست تا مانع تحصیل دختران نشود. زیرا به باور او “یک زن آگاه فرزندان آگاه تربیه کرده و به جامعه تقدیم می‌کنند.”
گفتنی است که امارت اسلامی پس تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های زیادی برای زنان و دختران کشور وضع کرد که بستن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها نیز شامل این محدودیت‌ها است.