اتحادیه صلصال دومین جشنواره دمبوره را در شهر اوپسالای سویدن برگزار کرد. در این جشنواره دست‌کم ۹ هنرمندی که دمبوره می‌نوازند از سراسر اروپا دعوت شده بودند.

اتحادیه صلصال که توسط هنرمندان، شاعران و نویسندگانی از افغانستان ایجاد شده عمدتا برنامه‌های فرهنگی به منظور حفظ هویت، زبان، هنر و فرهنگ برگزار می‌کند.

این اتحادیه به عنوان یک نهاد غیر دولتی، غیر تجاری، غیرانتفاعی و غیر سیاسی در سال ۲۰۱۲ با نام «انجمن صلصال» در شهر اوپسالای سویدن تأسیس شد.

دومین جشنواره‌ی دمبوره با حضور فرهنگیان، هنرمندان، شاعران و نویسندگان از سوی اتحادیه صلصال روز شنبه، چهارم سنبله در سویدن برگزار شد.

محمدشریف سعیدی دبیر جشنواره دمبوره در رابطه به اهمیت این جشنواره گفته است که «رابطه‌ مستقیمی بین پیشرفت و توسعه‌ جوامع و ارج و رواج موسیقی در آن‌ها وجود دارد.»

بی بی سی به نقل از علی رضایی، مدیر اتحادیه‌ صلصال گزارش داده که بزرگ‌ترین هدف برگزاری این جشنواره «پاسداری از فرهنگ و هنر بومی و زبان مادری در عالم مهاجرت» است.

از دمبوره، نوازندگی، هنر و هنرمندان در حالی در تبعید استقبال می‌شود و به کار آنها ارج گذاشته می‌شود که امکان فعالیت‌های هنری در افغانستان نابود شده است.