فرماندهی امنیه امارت اسلامی در کابل می‌گوید که یک سارق حین سرقت از سوی پولیس کشته شده است.
خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل می‌گوید که این فرد یک سارق مشهور به نام “شیرو” بوده و یش از چاشت امروز، ۲۳ سرطان حین درگیری با پولیس کشته شده است.
به گفته آقای زردان، این فرد که قصد سرقت بیگ دستی یک خانم را داشته و پس از تعقیب با پولیس درگیر و کشته شده است.
سخنگوی پولیس کابل افزوده که این سارق از سوی نیروهای حوزه دهم امنیتی کشته شده است.
هرچند امارت اسلامی، نصب کمره‌های امنیتی در بلند منزل‌ها در شهر کابل را اجباری ساخته اما با وجود آن سرقت‌های مسلحانه هنوز هم یکی از نگرانی‌های جدی شهروندان کابل است.