shardar

نذیرایوبی- هرات

یک منبع نزدیک به مقام ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می گوید محمدسلیم تره کی شهردار هرات عصر امروز بنا بر حکم رییس جمهور کرزی از وظیفه اش سبک دوش شده است.

او می گوید این اقدام پس از آن صورت گرفته که محمد سلیم تره کی و افرادش یک معاون داکتر در ولایت هرات را مورد لت و کوب قرار داده بودند.

منبع افزود تا کنون مشخص نشده است که چی کسی به جای وی به شهرداری مقرر شده است.

او از ارایه جزییات بیشتر در این مورد خود داری کرد.

برکناری شهردار هرات در حالی صورت می گیرید که داکتران در ولایت هرات از چهار روز به این به دلیل لت و کوب یک معاون داکتر توسط افراد شهردارد دست به اعتصاب کاری زده اند.

آنان هشدار داده بودند تا زمانی که شهردار هرات از سمت اش بر کنار نگردد، به اعتصاب شان ادامه می دهند.