وزارت خارجه امارت اسلامی در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان گفته این ادعا که گویا متامفتامین در افغانستان تولید می‌شود و قاچاق آن از افغانستان به بازار جهانی افزایش یافته است، نادرست ‏و دور از حقیقت است.
سازمان ملل همزمان با ادعای امارت اسلامی مبنی بر کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد از هفت هزار و ۸۰۰ تن تریاک جهان در سال ۲۰۲۲ حدود شش هزار و ۲۰۰ تُن آن در افغانستان تولید شده است.
وزارت امور خارجهٔ امارت اسلامی به روز سه‌شنبه، ۶ جوزا با نشر اعلامیه نسبت به ان گزارش سازمان ملل واکنش نشان داده است.
وزارت خارجه در این اعلامیه اش که از سوی عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت منتشر شده از جامعهٔ جهانی خواسته است تا با افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر، ایجاد بدیل معیشت، تداوی معتادین و جلوگیری از تورید مواد مخدر به افغانستان کمک مالی و تخنیکی کند.
امارت اسلامی در این اعلامیه ادعای این گزارش سازمان ملل مبنی بر موثریت محدودیت بالای کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تاثیر آن بر بازار جهانی تأیید کرده و افزوده که کشت تریاک در کشور به صفر تنزیل یافته است.
این وزارت افزوده که امارت اسلامی موضوع مبارزه با مواد مخدر را چالشی مشترک‌ برای همه کشورها و همآهنگی درین زمینه را الزاممی می‌داند.
در اعلامیه آمده است که امارت اسلامی آمادهٔ هرگونه همکاری و گفت‌وگوهای سازنده با سازمان‌های بین‌المللی است.