وزارت دفاع امارت اسلامی می‌گوید که بیش از ۲ هزار میل اسلحه در فرقه قطعات ویژه این وزارت ترمیم شده است.
این وزارت روز جمعه، ۲ سرطان با نشر خبرنامه‌ی گفته است که به تعداد ۲۰۰۵ میله اسلحه سبک و سنگین در بخش تخنیکی قطعات ویژه وزارت دفاع امارت اسلامی ترمیم و آماده استفاده شده است.
براساس خبرنامه، اسلحه‌های ترمیم‌شده شامل ۲ هزار میل ام-۴، چهار میل زیکو-یک و یک توپ دیسی می‌باشد.
وزارت دفاع امارت اسلامی پیش از این از ترمیم صدها میل اسلحه، وسایط مختلف نظامی و نیز بالگرد در بخش‌های تخنیکی این وزارت خبر داده بود.