70193A21-A3DE-4871-877D-36779E004B35_w640_r1_s_cx0_cy6_cw73بررسی موسسه بین‌المللی گالپ نشان می‌دهد که مردم افغانستان در حالی که در آستانه گزینش رییس جمهور جدید شان قرار دارند و نیروهای بین‌امللی نیز افغانستان را ترک می‌گویند، مردم افغانستان آینده کشورشان را تاریک‌تر از هر دوران دیگر می‌بینند.

این بررسی نشان می‌دهد که زندگی 55 درصد از افغانان در حالت خوبی قرار ندارد و هم‌چنان درصد این سروی بلندتر از هر کشور دیگر است

این موسسه زنده‌گی مردم افغانستان را به سه بخش؛ آنانی که زنده‌گی شان روبه بهبود است، کسانی‌که در حال مبارزه با زنده‌گی هستند و کسانی که زنده‌گی خراب دارند تقسیم کرده‌است.

این بررسی به اساس مصاحبه یک هزار نفر، در جریان پنج سال صورت گرفته و نشان می‌دهد که یک افغان هم از بهبود زنده‌گیش سخن نگفته‌است.

به گزارش رادیوی آزادی مصاحبه شونده‌گان گفته‌اند که سطح زنده‌گی شان در جریان چهار سال پایین آمده و گفته شده که به خاطر امنیتشان و فعالیت تروریستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

  بررسی نشان می‌دهد، پنج درصد افغانان گفته‌اند که اقتصاد ملی افغانستان بهبود می‌یابد و سی و چهار درصد باور دارند که وضعیت اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است.  بر اساس این سروی شماری از افغانان به خاطر مشکلات اقتصادی نسبت به آینده شان خوش‌بین نیستند

قرار گزارش رادیوی آزادی، در این بررسی موسسه گالپ گفته شده که بدبینی در مورد اقتصاد افغانستان عکس العملی است نسبت به تاخیر در امضای موافقت‌نامه کابل واشنگتن که این سروی نشان می‌دهد افغانان آرزو دارند تا توافق‌نامه به امضاء برسد.

موسسه گالپ می‌گوید، نسبت به اقتصاد افغانستان بی‌باوری وجود دارد و در صورتی‌که موافقت‌نامه امنیتی کابل- واشنگتن امضاء نشود ممکن سالانه حدود ده ملیارد دالر در بخش‌های اقتصادی و نظامی افغانستان با خطر مواجه شود.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که  بیش‌تر افغانان گفته‌اند، در سال 2013 اقتصاد افغانستان نسبت به پنج سال گذشته 34 درصد خراب شده‌است و هم‌چنان 61 درصد معتقدند که نسبت به هر زمان دیگر زمینه کاریابی در افغانستان دشوار شده‌است.

گالپ خاطرنشان ساخته‌است که برای برنده انتخابات ریاست جمهوری، بلند بردن سطح زنده‌گی افغانان کار دشواری خواهد بود