مقام‌های محلی بلخ از بازداشت سه زن در پیوند به سرقت زیورات از یک خانه در این ولایت خبر می‌دهند.
مرکز مطبوعات امارت اسلامی در ولایت بلخ به روز پنج‌شنبه هجده جوزا در توییتی گفته که این سه زن همراه با زیورات سرقت شده که ارزش آن ۴۵ هزار دالر امریکایی برآورد شده بازداشت شده‌اند.

به گفته منبع زیورات سرقت شده دوباره به مالک آن برگردانده شده است.
براساس خبرنامه‌ یک سارق مرد نیز در این دزدی سهیم بوده که موفق به فرار شده است.
سرقت‌های مسلحانه یکی از نگرانی‌های جدی امنیتی به شمار می‌رود که هرازگاهی در برخی ولایت‌ها آرامش شهروندان را برهم می‌زند.