همزمان با گردش بانکنوت‌های فرسوده در بازا‌رها و مشکلات شهروندان در داد و ستد، بانک مرکزی از آغاز توزیع بانکنوت‌های جدید ۱۰ و ۲۰ افغانی خبر داد.

این بانک با نشر خبرنامه‌ای گفته است که پروسه جمع‌آوری بانکنوت‌های فرسوده و توزیع بانکنوت‌های جدید بدیل آن امروز سه‌شنبه، شانزدهم جوزا در سراسر کشور آغاز شده است.

طبق این خبرنامه، شهروندان پس از این می‌توانند با مراجعه به نماینده‌گی‌های «د افغانستان بانک» و بانک‌های تجارتی در سراسر ولایات کشور الی مبلغ 10000 ده‌هزار افغانی پول‌های فرسوده خود را معاوضه (تبدیل) نمایند.

 بانک مرکزی در حالی از آغاز این روند خبر داده است که افزایش بانکنوت‌های فرسوده و کهنه در کابل، با انتقادات مرد از دیری به اینسو مواجه شده است و باشنده گان کابل می‌گویند که بانک نوت‌های افغانی در افغانستان فرسوده و کهنه شده‌اند و استفاده از آنها در معاملات روزمره مشکلات شان را افزایش داده است.

از سوی دیگر، صرافان شهر کابل نیز شکایت داشتند که  با گذشت هر روز پول‌های افغانی در بازارها افزایش می‌یابد و نه تنها آنان بلکه تاجران را نیز با مشکل مواجه ساخته‌است.