رویداد مشکوک مسمومیت 80 تن از دختران دانش‌آموز در دو مکتب جداگانه در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل با واکنش‌هایی مواجه شده است.

سازمان ملل متحد روز دوشنبه، پانزدهم جوزا  در واکنش به رویداد مسمومیت دانش‌آموزان صنوف ابتدایی در ولایت سرپل گفته است« مکاتب باید بهشت امنی باشند تا کودکان در آنجا بدون ترس بیاموزند.»

این سازمان گفته است که« زنان باید در مکاتب بتوانند بدون خطر انداختن جان خود کار کنند.»

سازمان ملل متحد در واکنش به این رویداد از حکومت سرپرست خواسته است تا  چگونگی این حادثه را به صورت جدی پیگیری کنند و عاملین این رویداد را بازخواست نمایند.

از سوی هم حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در یک رشته تویتی ضمن ابراز نگرانی در مورد مسمومیت دختران دانش‌آموز در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل در واکنش به این رویداد از امارت اسلامی خواسته است تا در قسمت به امنیت مکاتب و مراکز تعلیمی توجه خاص صورت گیرد.

آقای کرزی یکبار دیگر تاکید بر بازگشای مکاتب به روی دانش‌آموزان بالا تر از صنوف ششم کرده است.

و افزوده است:« از حکومت سرپرست می‌خواهم تا هر چه عاجل‌تر درهای مکاتب را به روی دختران بگشایند و زمینه تعلیم و تحصیل را برای دختران فراهم سازند.»

این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شود که روز گذشته بیش از 80 دانش‌آموز در ولسوالی سنچارک ولایت سرپل در دو مکتب جداگانه به نام‌های آب کبود و فیض آباد در ولسوالی نام‌برده مسموم شدند و دانش‌آموزان صنوف ابتدایی و چندین آموزگار زن راهی شفاخانه شدند.