تحولات اخیر در افغانستان که منجر به سقوط نظام جمهوری شد و دموکراسی نوپا در این کشور را نابود کرد طی نزدیک به دو سال گذشته از جوانب مختلف به بحث و بررسی شده اما به گفته فعالان جامعه مدنی، زنان و دختران بیش از همه قربانی شده‌اند.

«وضعیت زنان و دختران افغانستان پس از سقوط نظام جمهوری» عنوان اسپیس توییتری است که خامه پرس شام روز گذشته برگزار کرد و مهمانان برنامه ضمن بحث در این مورد تایید کردند که زنان و دختران در افغانستان از جایگاه شهروندی، اجتماعی و انسانی‌شان پایین کشیده شده و در حبس خانگی قرار گرفته اند.

خانم ثریا پیکان، فعال حقوق زنان به عنوان مهمان در این برنامه حضور داشت و از حکومت سرپرست (طالبان) خواست که مسوولیت‌های خود در قبال مردم را ادا کنند و تاکید کرد که زنان نیز بخشی از جامعه‌ی انسانی هستند پس دولت‌ها بجای مشکل‌تراشی به حل مشکلات مردم بپردازند.

به گفته‌ی او «فقط امارت اسلامی حلال مشکلات است» و در بخش دیگری از صحبت‌هایش ادعا کرد که مشکلات کنونی زنان و دختران در افغانستان دو عامل (داخلی و خارجی) دارد که عامل خارجی آن برجسته‌تر است.

نجیبه ایوبی، خبرنگار و فعال جامعه مدنی با تاکید بر این امر که «زنان و دختران از قربانیان اصلی تحولات در افغانستان اند» گفت: با توجه به آنچه که در افغانستان می‌گذرد، وضعیت به ویژه برای زنان رو به وخامت است.

به باور خانم ایوبی «زنان در حال حاضر هویت خود» در عرصه‌های آموزش، تحصیل، کار و مشارکت سیاسی را از دست داده‌اند و افزود که این کشور به سمت جزم‌اندیشی و ترویج افراطیت پیش می‌رود.

گفتنی است که طبق تحلیل کارشناسان ملل متحد زنان و دختران در افغانستان به صورت هدف‌مند و سیستماتیک از زندگی اجتماعی حذف شده‌اند.