وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی خبر داده است که دو هزار و ۱۰۶ مهاجر افغانستان روزگذشته از طریق مرز اسلام قلعه برگشته‌اند.

این وزارت روزشنبه، سیزدهم جوزا با نشر توییت خبر داده است که این مهاجران به تاریخ ۱۳ جوزا از ایران به کشور برگشتند.

در ادامه توییت به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات از میان افراد مذکور ۱۹۶ تن آنان برای دریافت کمک به نمایندگی دفتر IOM معرفی شده‌اند.

این در حالی است که برگشت مهاجران افغانستان از ایران در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.

پیش از این مولوی عبدالله ریاض، رییس امور مهاجرین ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان گفته بود که در بیشتر از یک ماه گذشته حدود ۶۵ هزار مهاجر از طریق این مرز به کشور برگشته‌اند.

ازسوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امارت اسلامی پیش از این گزارش داده بودند که از آغاز سال ۱۴۰۱ به اینسو بیش از ۵۲۷ هزار مهاجر افغانستان یا به صورت دوطلبانه و یاهم به صورت اجباری به کشور برگشته‌اند.

براساس آمار ‌های موجود در حال حاضر حدود سه میلیون مهاجر افغانستان در ایران و سه میلیون در پاکستان و برخی کشور‌های دیگر زندگی می کنند.