ریاست پاسپورت امارت اسلامی اعلام کرده است که این ریاست ماهانه بیش از یک‌صد هزار جلد پاسپورت برای شهروندان کشور توزیع می‌کند.

حساب کاربری توییتر ارگ  روز یک‌شنبه، چهاردهم  جوزا در رشته تویتی از دیدار عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا با مولوی عبدالکبیر حسیب، رییس عمومی ریاست پاسپورت خبر داد.

در این دیدار مولوی عبدالکبیر،رییس عمومی ریاست پاسپورت گفته است که این ریاست تلاش دارد تا روند توضیع پاسپورت را برای شهروندان کشور افزایش دهد.

آقای حنفی  افزود که ماهانه بیش از یک صد هزار جلد پاسپورت به شهروندان کشور توضیع میشود.

از سوی هم ریاست پاسپورت امارت اسلامی  تصریح کرده است که این  ریاست در تلاش ایجاد سهولت هر چه بیشتر برای توزیع پاسپورت به شهروندان کشور می‌باشد.

پیش از نیز ریاست پاسپورت امارت اسلامی گفته بود  که در حال حاضر، هشت تا ده هزار جلد پاسپورت در سراسر کشور توزیع می‌شود و تلاش‌ها برای افزایش این رقم همچنان  ادامه دارد.