وزارت خارجه امارت اسلامی خبر داده است که روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در دیدار با امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه روی چگونگی تعامل افغانستان با جامعه جهانی گفتگو کره است.

ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت امور خارجه امارت اسلامی روز پنج‌شنبه، یازدهم جوزا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این دیدار‌ها روی موضوعات مربوط تعامل افغانستان با جامعه جهانی، وضعیت کنونی افغانستان، منطقه و آینده افغانستان صورت گرفته است.

این وزارت به نقل از خانم اوتنبایوا نگاشته است که اولویت سازمان ملل متحد در افغانستان رسیدن به وضعیت بشردوستانه و تلاش برای رساندن کمک‌های انکشافی به افغانستان در کنار کمک‌های بشردوستانه است.

در ادامه امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی از آماده‌گی برای تعامل با جامعه جهانی خبر داده ادعا کرده که ثبات و امنیت در کشور حاکم شده است.

او همچنان افزوده که «اکنون زمان آن است که به جای بحث‌های نظری، برای کاهش آلام ملت گام‌های عملی بیندیشیم».

پیش از این نیز اوتنبایوا با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله امارت اسلامی دیدار کرده که هنوز جزییات این گفتگو‌ها مشخص نشده است.

این درحالی است که کار کرد‌های سازمان ملل درافغانستان پس ادامه کار به دنبال ممنوعیت زنان واکنش برانگیز شده و برخی از فعالان حقوق زن  سازمان ملل را به «نادیده گرفتن» حقوق زنان متهم کرده‌اند.