ملا هبت الله اخندزاده رهبر امارت اسلامی در یک فرمان تازه قاری محمد یوسف احمدی را به عنوان رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گماشت.

رسانه‌های وابسته به امارت اسلامی روز سه‌شنبه،نهم جوزا گزارش داده اند که طبق فرمان ملا هبت الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی قاری محمد یوسف احمدی یک تن از سخنگویان امارت اسلامی را به عنوان رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های امارت اسلامی گماشت.

ملا راز محمد مشهور به قاری محمد یوسف طی بیست سال گذشته به عنوان یکی از سخنگویان امارت اسلامی کار می‌کرد.

پیش از این انعام الله سمنگانی به عنوان  سرپرست  مرکز  اطلاعات رسانه‌های حکومت کار می‌کرد و مدتی پس از آن وی به عنوان رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار گماشته شد.  

رهبر امارت اسلامی روز گذشته نیز، در یک تعینات جدید ملا محمد ناصر آخند معین قبلی معینیت عوائد و گمرکات وزارت مالیه را به حیث سرپرست این وزارت گماشت و ملا عبدالقاهر ادریس، معین قبلی معینیت انرژی وزارت آب و انرژی، به حیث معین معینیت عوائد و گمرکات و عبدالقدیر احمد، معاون دوم د افغانستان بانک را به عنوان معین معینیت امور مالی وزارت تعین نمود.