سفارت امارت اسلامی در تهران می گوید که فضل محمد حقانی، سرپرست سفارت افغانستان در دیدار با الله گل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان تاکید کرده که امارت اسلامی زمینه بازگشت افغان‌ها را به کشور فراهم کرده است.

این سفارت روزدوشنبه، هشتم جوزا با نشر توییت از این دیدار خبر داده است.

مولوی فضل محمد حقانی، سرپرست سفیر افغانستان در تهران با تاکید بر اینکه افغانستان خانه مشترک همه است افزوده امارت اسلامی « زمینه بازگشت افغان‌ها را فراهم کرده است.»

همچنین الله گل مجاهد از تمایل خود برای بازگشت به افغانستان خبر داده است.

پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی  صد‌ها چهره حکومتی پیشین کشور را ترک کرده و بیشتر آنها به کشور‌های پاکستان و ایران پناهنده شدند.

الله گل مجاهد از چهره‌های شناخته شده حکومت پیشین بود که در اوایل حکومت امارت اسلامی از سوی نیرو‌های امنیتی بازداشت و مورد تحقیر قرار گرفت.

او پس از رهایی از بازداشت افغانستان را ترک کرد که به گفته برخی منابع او پس اتمام اقامت یک ساله ترکیه به ایران برگشت.