در ادامه برگشت مهاجرین از کشور‌های ایران و پاکستان وزارت مهاجرین و عودت‌کننده‌گان امارت اسلامی از بازگشت بیش از دو هزار شهروند افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان طی دو روز گذشته خبر داده است.

این وزارت روز شنبه، ششم ثور با نشر خبرنامه‌ای در توییتر اعلام کرده که به تعداد 2 هزار و 137 مهاجر اهل افغانستان از ایران و حدود  293  نفر مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگشته‌اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان  امارت اسلامی  گفته است که برای شماری از  مهاجرین نیازمند پس از برگشت به کشور برای دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شده‌اند و شماری از آنان که بیمار بوده‌اند غرض تداوی به یکی از شفاخانه ها فرستاده شدند.

این وزارت در مورد این که چی تعداد آنان اجباری برگشت داده شده و چی تعداد آنان اختیاری برگشت نموده‌اند چیزی نگفته‌ است.

با وجود بحران انسانی شدید در افغانستان و افزایش سطح فقر که مهاجرت از این کشور را افزایش داده، چالش‌ بیکاری و مشکلات در بخش اقامت در دو کشور همسایه افغانستان به بازگشت داوطلبانه تعدادی از مهاجران به افغانستان منجر شده است.